(0216) 291 28 88
(0532) 466 38 63

(0532) 466 38 63
Telefon Numaralarımız

Aleyna TEKİN

Aleyna TEKİN

2015 yılında Şehit Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Burslu olarak kabul edildiği Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmuştur. Lisans eğitimi sürecinde Üsküdar Togemder Özel Eğitim Anaokulu’nda , birçok rehabilitasyon merkezinde, çeşitli özel kliniklerde staj yaparak dil, konuşma, yutma ve ses bozukluklarının değerlendirme ve terapi süreçlerini deneyimledi. Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü’nde, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında Afazili bireylerde dil ve konuşma terapisi üzerine gözlem yaptı. Lisans eğitiminin 3. yılından itibaren özel gereksinimli çocukların, dil ve konuşma terapisine ihtiyacı bulunan çocuk ve yetişkinlerin terapi süreçlerini süpervizör desteği ile yakından takip ederek ev ortamı eğitimlerine destek vermeye devam etmektedir. Tohum Otizm Vakfı tarafından gerçekleştirilen ‘’Otizmde Tarama, Tanılama Ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi’’ nde yer aldı ve Tohum Otizm Vakfı gönüllüsü olarak halen destek vermektedir. 2018 yılı haziran ayından itibaren İkon Dil ve Konuşma Bozuklukları Kliniğinde asistan stajyerliğe devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler

– Temel İşaret Dili Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2017
– Sesi Doğru Kullanmaya Yönelik Piyona ile Ses Eğitimi, Marmara Üniversitesi,2018
– Türkçe Erken Dil Gelişim Testi ( TEDİL ) Eğitimi , Medipol Üniversitesi, 2018
– Valofarengeal Disfonksiyonlarda Konuşma Bozuklukları Açısından Ayırt Edici Değerlendirme, Müdahale ve Terapi Yaklaşımları Eğitimi , Harbiye Askeri Müzesi, 2018
– Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği – 2 (GOBDÖ-2) Eğitimi, 2019

Katıldığı Kongre, Seminer, Etkinlikler

– Özel Gereksinimli Çocuklarda Pozitif İletişim Paneli, Üsküdar Üniversitesi, 2016
– Dünya Ses Günü Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, 2017
– 9. Ulusal Larengoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, 2017
– 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, 2017
– Otizme Farklı Bir Bakış Semineri, Üsküdar Üniversitesi, 2017
– Anlatılamayanlar : Dil Şebekesi ve Afazi Semineri, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, İstanbul ÇAPA Tıp Fakültesi, 2018
– 2. Dil ve Beyin Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, 2018
– 9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Harbiye Askeri Müzesi, 2018
– DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi, Egemen Nakışçı , İstanbul, 2018
– 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, 2019

Bilimsel Çalışmalar

Cangi, E., Işıldar,A., Tekin, A., Saraç, B. (2019). 18-24 Yaş Arası Türk Dili Konuşucusu Olan Üniversitesi Öğrencilerinin Konuşma Hızı ve Artikülasyon Hızının Ölçülmesi. 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Alanı: Dil ve Konuşma Terapisti, İkon
Alanı: Dil ve Konuşma Terapisti
error: İçerik korunmaktadır !!