(0216) 291 28 88
(0532) 466 38 63

(0532) 466 38 63
Telefon Numaralarımız

Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları Nasıl Düzeltilebilir ?

18 Aralık 2016

Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları öncelikle Uzman Dil ve Konuşma Terapisti tarafından değerlendirilir.

Dil ve Konuşma Bozukluklarının tanılanması çoğunlukla kolektif bir çalışmayı gerektirdiğinden, gerektiğinde çocuk nörolojisi, KBB, çocuk psikiyatrisi gibi alanlardan ek muayeneler istenebilir. Çocuğun dil ve konuşma problemi tanılandıktan sonra düzenli ve sistematik bir terapi programına alınır. Terapi sürecinde çocuğun olduğu kadar ailenin de terapiye uyum sağlaması ve eve verilen çalışmaların uygulanması önemlidir.
Bir çocuğun dil ve konuşma problemi ne kadar erken tanılanır ve tedavi edilmeye başlanırsa, o kadar çabuk iyileşme gösterir ve daha kötüye gitmez. Erken dil ve konuşma değerlendirmesi çocuğun okuma, yazma, okul ödevleri ve kişilerarası ilişkilerinde daha başarılı olmasına yardımcı olur.
Erkekler Kızlara Göre Daha mı Geç Konuşur?
Yapılan araştırmalar dil ve konuşma problemlerinin erkeklerde kızlara oranla daha fazla görüldüğünü düşündürmektedir. Ancak bu durum erkeklerin kızlara göre daha geç konuştuğunu ifade etmez. Bu nedenle “erkekti geç konuşur, babası da geç konuşmuştu” ifadelerinin çocuklara akademik ve sosyal anlamda olumsuz getirileri vardır. Konuşma gelişimi kişisel özelliklere, sosyal çevreye, ailenin eğitim düzeyine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak normal gelişimden sapmalar olduğunda “bekle ve gör” mantığı çocuğun yaşıtlarından geri kalmasına sebep olabilecek bir risk faktörüdür.Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
Dilek Eroğlu Uzun
error: İçerik korunmaktadır !!